☰ Meny

Verksamhetsinsamling

Det förpackningsavfall som uppstår i verksamheter kan lämnas enligt följande alternativ:

  • En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens kan anmäla till kommunen om den vill att kommunen ska  ska samla in verksamhetens förpackningsavfall.
  • En verksamhet kan lämna förpackningsavfall utan kostnad på en mottagningsplats eller anlita en transportör som ansvarar för att hämta och transportera förpackningsavfallet till mottagningsplats. För mottagningsplatser se NPA hemsida (Näringslivets Producentansvar i Sverige AB).
  • En verksamhet kan också välja att anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning som är anmält till Naturvårdsverket.

Svensk Glasåtervinning AB (SGÅ) åttager sig att ansvara för återvinning av glasförpackningar åt godkända marknadsdrivna system men förutsätter avtal med bland annat krav på den insamlade kvaliteten och att övriga villkor uppfylls. Det marknadsdrivna systemet ombesörjer transport till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar.