☰ Meny

Vägen till ett hållbart samhälle

Att återvinna och återanvända de material som redan finns på marknaden är en viktig nyckel till ett mer hållbart samhälle. Hela vår verksamhet handlar om att värna miljön- en förbrukad vara blir till förädlad råvara och kan användas på nytt.

I dag återvinner vi över 90 % av alla glasförpackningar som sätts på marknaden vilket gör oss till världsledande. Genom att ytterligare förfina och utveckla våra processer hoppas vi snart att vi når målet 100 %.

För oss är det en självklarhet att sträva efter ekologisk hållbarhet i hela verksamheten och hålla högsta kvalitet genom hela processen.

Återvinningsgrad

Återvinningsgraden är enligt svenska förordningens krav över 70 %. Styrelsens mål för Svensk Glasåtervinning är minst 90 %. Återvinningsgraden styr verksamheten för att garantera rätt kvalitet på inkommande material, återvinningsprocessen och garantera rätt kvalitet på slutprodukt och kundnöjdhet.