☰ Meny

Om Svensk Glasåtervinning

I dag återvinner vi över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Det är vi stolta över, eftersom glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle.

Varje vardag tar vi emot cirka 30-35 lastbilar med sammanlagt 900 ton glasförpackningar på vår anläggning i Hammar. Där förädlar vi det gamla glaset till ny råvara. Den används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan de kommer tillbaka till oss igen.

För att glasets kretslopp ska fungera är vi beroende av dig som lämnar dina glasförpackningar på våra insamlingsplatser. Det du gör är viktigt. För oss. För miljön. Och för framtida generationer. Även om vi redan är bra på glasåtervinning har vi ett ansvar att bli ännu bättre.

Bäst i världen räcker inte för oss. Inte när planeten står på spel.

Ikon: kontakt

Medlem i Ferver

Svensk Glasåtervinning är medlem i Ferver, den europeiska samarbetsorganisationen för glasåtervinnare med kontor i Bryssel. Organisationens syfte är främst att vara en samordnad röst för branschen mot EU