☰ Meny

Om Svensk Glasåtervinning

Varje dag tar vi emot cirka 30-35 lastbilar med sammanlagt 900 ton glasförpackningar på vår anläggning i Hammar. Där förädlar vi det gamla glaset till ny råvara. Den används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan det kommer tillbaks till oss igen. Det är vi stolta över, eftersom glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle.

Att återvinna de material som redan finns på marknaden är en viktig nyckel till ett mer hållbart samhälle. Hela vår verksamhet handlar om att värna miljön – en förbrukad vara blir till en förädlad råvara och kan användas på nytt.

För att glasets kretslopp ska fungera är vi beroende av dig som lämnar dina glasförpackningar till insamling. Det du gör är viktigt. För oss. För miljön. Och för framtida generationer. Även om vi är redan är bra på glasåtervinning har vi ett ansvar att bli ännu bättre.

Ikon: kontakt

Medlem i Ferver

Svensk Glasåtervinning är medlem i Ferver, den europeiska samarbetsorganisationen för glasåtervinnare med kontor i Bryssel. Organisationens syfte är främst att vara en samordnad röst för branschen mot EU