☰ Meny

Organisation

Ansvarsområden

VD:Ansvarar för försäljning och övergripande för förpackningsavgifter och uppföljning mot producenter och importörer. Ansvarar för insamling av allt förpackningsglas i Sverige och leverans till anläggningen i Hammar.
Produktion:
Ansvarar för mottagning av insamlat glas, produktion och sortering av glasförpackningar samt logistik inom anläggningen.
Teknik: Ansvarar för teknikutveckling av process och anläggning, kvalitet, miljö, investeringsfrågor samt för underhåll av sorteringsanläggningen.
Ekonomi/IT: Ansvarar för företagets ekonomi och administration samt hantering av anslutning av producenter till systemet och deklarationer. Ansvar för den övergripande IT-miljön