☰ Meny

Ta ställning för miljön

Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

När du lämnar dina glasförpackningar på en av landets 5000 insamlingsplatser tar du därför aktivt ställning för miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Svensk Glasåtervinning ansvarar för att samla in och återvinna glas. Varje vardag tar vi på Svensk Glasåtervinning emot 900 ton glasförpackningar. Vi sorterar, krossar och förädlar det gamla glaset till en ny råvara. Våra kunder producerar i sin tur något som förr eller senare når dina händer igen.

Vi brukar tala om glasets kretslopp.

Glasåtervinning – steg för steg

Insamling, förädling, ny produkt – vi kallar det glasets kretslopp.

Följ glasets kretslopp

Varför återvinner vi glas?

Glasåtervinning har många vinnare.

Därför återvinner vi glas