☰ Meny

Lämna deklaration

Producenter och importörer ska deklarera sina förpackningsmängder. Deklarationsunderlag finns tillgängligt från den 1:a i månaden efter avslutad deklarationsperiod.

Lämna din deklaration här

Deklarationen ska vara inskickad senast den 25:e. Vid utebliven deklaration skickas automatisk påminnelse den 5:e i påföljande månad.

Deklarationsportalen fungerar tyvärr inte med Internet Explorer.

Glöm inte att ange totalvikten av förpackningsglaset i deklarationen!

Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska till Naturvårdsverket rapportera totalvikten på antal sålda glasförpackningar. På Svensk Glasåtervinning erbjuder vi denna tjänst per automatik till samtliga registrerade producenter. I deklarationen rapporteras till Naturvårdsverket den angivna vikten  ”Totalvikt”. Om du inte anger din verkliga ”Totalvikt” registreras den av Svensk Glasåtervinning ”Beräknad vikt” i rutan för ”Totalvikt”. Det är du som producent som i slutändan är ansvarig för angiven ”Totalvikt” vid eventuell tillsyn från Naturvårdsverket.

Är det så att ditt företag önskar att rapportera in själv till Naturvårdsverket måste du kontakta oss så avregistrerar vi er för tjänsten. Logga in på din profil så ser du om Svensk Glasåtervinning är ert ombud för rapportering.