☰ Meny

För producenter och importörer

Här hittar du som producent eller importör av glasförpackningar viktig information om bland annat deklaration, registrering och information och inspiration kring hållbar design. Välkommen!

Lämna din deklaration eller registrera dig.

Vår deklarationsportal fungerar tyvärr inte med Internet Explorer.

Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska även registrera sig hos Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. När du registrerar dig hos Svensk Glasåtervinning sker per automatik en anmälan till Naturvårdsverket. Om du avregistrerar dig eller blir avregistrerad  hos Svensk Glasåtervinning måste du som producent och importör själv ombesörja avanmälan hos Naturvårdsverket.

Lämna deklaration

Lämna din deklaration direkt på webben, snabbt, smidigt och enkelt.

Lämna deklaration

Registera dig

Registera ditt företag för att ni tagit ert producentansvar och värnar miljön.

Gå till registrering