☰ Meny

För producenter och importörer

Efter 1 januari 2024 ska alla producenter och importörer som använder glasförpackningar i Sverige vara anslutna till en producentorganisation (PRO) godkänd av Naturvårdsverket. Svensk Glasåtervinning AB (SGÅ) är inte en sådan producentorganisation. SGÅ kommer framledes fokusera verksamheten på att ta emot insamlat glas och återvinningsprocessen.

For producers and importers

After 1 January 2024, all producers and importers who use glass packaging in Sweden must be affiliated to a producer organization (PRO) approved by the Swedish Environmental Protection Agency. SGÅ is not such an organisation. SGÅ will in future focus on the recycling process of glass packages.