☰ Meny

För producenter och importörer

Samtliga producenter och importörer, som sätter glasförpackningar i Sverige, ska efter den 1 januari 2024 vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkända producentorganisationer (PRO). Svensk Glasåtervinning AB (SGÅ) är inte en sådan producentorganisation. SGÅ hänvisar till ”Näringslivets Producentorganisation i Sverige AB” (NPA) som är en av Naturvårdsverket godkänd PRO. SGÅ kommer framledes fokusera verksamheten på att ta emot insamlat glas och återvinningsprocessen.

For producers and importers

All companies that produce, import or sell glass packages in Sweden are eligible from 1 January 2024 for affiation to one of Naturvårdsverket (Swedish Environmenta Agency) approved Producers Responsibility Organisations (PRO). SGÅ is not such an organisation. SGÅ recommend you to contact “Näringslivets Producentansvar i Sverige AB” (NPA) which is one of the approved PRO:s. SGÅ will in future focus on the recycling process of glass packages.