☰ Meny

För producenter och importörer

Här hittar du som producent eller importör av glasförpackningar viktig information om bland annat deklaration, registrering och information och inspiration kring hållbar design. Välkommen!

Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska även registrera sig hos Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. När du registrerar dig hos Svensk Glasåtervinning sker per automatik en anmälan till Naturvårdsverket. Om du avregistrerar dig eller blir avregistrerad  hos Svensk Glasåtervinning måste du som producent och importör själv ombesörja avanmälan hos Naturvårdsverket.

For producers and importers

According to the law “Odinance of Producers Responsibility for packaging” all companies that produce, import or sell packaged goods in Sweden are subject to a number of obligations. Producers of glass packaging are eligible for affiliation with Svensk Glasåtervinning AB. As producer or importer of glass containers you need to pay a fee for the collecting and recycling of glass.