☰ Meny

Producentansvaret

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att man bland annat har ett ansvar för förpackningars utformning och att förpackningar samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart cirkulärt samhälle. I riksdagens digitala arkiv kan du läsa mer om vad producentansvaret innebär.

Förordningen SFS 2022:1274 innebär att kommunerna har insamlingsansvaret från hushåll och från verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens. Det ställs även krav på införande av fastighetsnära insamling. Kommunernas insamling ska bekostas av producenterna.

Samtliga producenter och importörer, som sätter glasförpackningar på den svenska marknaden, ska vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkända producentorganisationer (PRO). För mer information se Naturvårdsverkets hemsida.

Svensk Glasåtervinning AB kommer framledes fokusera verksamheten på att ta emot insamlade glasförpackningar och återvinningsprocessen.