☰ Meny

Producentansvaret

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att man bland annat har ett ansvar för att förpackningar samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart cirkulärt samhälle. I riksdagens digitala arkiv kan du läsa mer om vad producentansvaret innebär.

Producent ska informera Naturvårdsverket om hur man löst sin insamling samt årligen rapportera totalvikten av sålda förpackningar. Om du som producent är ansluten till Svensk Glasåtervinning så innebär det att vi agerar ombud och informerar Naturvårdsverket att du är ansluten till vårt insamlings- och återvinningssystem.

Vi omberörjer även rapportering till Naturvårdsverket av de vikter som du redovisar till oss i din deklaration. Vi rapporterar åt producent eller importör som varit ansluten under hela året till oss. I de fall en producent eller importör avvecklat sin verksamhet under året, måste producenten eller importören själv rapportera till Naturvårdsverket totalvikten för de månader man varit verksam.

Det är du som producent som i slutändan alltid är ansvarig för angiven totalvikt och att det rapporterats till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet och har till uppgift att se till att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. Du som producent och importör är ytterst ansvarig för att du är anmäld till Naturvårdsverket och betalar avgift.

Om du önkar bli inaktiverad hos Naturvårdsverket måste det göras direkt hos Naturvårdsverket (för information se Naturvårdsverkets hemsida). Inaktiverad innebär att det inte går ut någon tillsynsavgift till företaget, inte heller några meddelanden från registret. Företaget kommer inte ingå i något urval för tillsyn enligt bestämmelserna för producentansvar för förpackningar samt att inga krav på rapportering kommer ställas på företaget när det är inaktiverast.

Om du som producent eller importör inaktiverar dig hos Naturvårdsverket måste du även begära avslut som ansluten till Svensk Glasåtervinning AB för att undvika påanmälan.

Organisation och finansiering

Svensk Glasåtervinnings verksamhet finansieras av de avgifter från producenter och importörer och av vår försäljning av glasråvara. När det gäller andra förpackningsmaterial administreras förpackningsavgiften av FTI AB.