☰ Meny

Nytt avtal 2022

Styrelsen för Svensk Glasåtervinning AB har beslutat om  en ny modell för beräkning av förpackningsavgift. I dagsläget tillämpas en avgift  per förpackning, som är diffrentierad beroende på glasförpackningens volym. Detta ska framöver förändras så att beräkningen av förpackningsavgiften i stället ska baseras på glasförpackningarnas vikt.
Detta införs från och med den 1 mars 2022.

I syfte att genomföra förändringen säger SGÅ formellt upp nuvarande avtal till upphörande per den 28 februari 2022. Från den 1 mars 2022 ska i stället bifogade villkor för Anslutningsavtal 2022:1 och Prislista 2022-1 gälla.Övergång sker per automatik, och ni som anslutet företag behöver inte göra något, såvida ni inte motsätter er och låter anslutningsavtalet upphöra till följd av SGÅs uppsägning.
I sådant fall, eller om ni har frågor i övrigt, är ni välkomna att kontakta oss på info@glasatervinning.se eller vår växel 0583-87 100.

Bifogat finns mer information:

In English:
The Board of Directors has decided to implement a new model to calculate the packaging fee. From 1st of March 2022, it will be based on the weight of the glass package. Existing Agreement is hereby terminated from the 28th of Februari 2022. The Agreement will be automatically renewed, unless you as a company do not accept and want to arrange your responsibility as a producer in an alternative way. The packaging fee will be 0,72 Sek/kg from 1st of March 2022. For more information, see the new Agreement and Price-list enclosed.