☰ Meny

Registrera dig/Register

Med anledning av ändrat regelverk avseende förpackningsinsamling så gäller för nyanslutna att avtalet gäller fram till 31 december 2023 och att punkt 7.3 i Anslutningsavtalet icke är gällande.

Enligt den nya förordningen, SFS 2022:1274, ska kommunerna överta insamlingsansvaret av utsorterade glasförpackningar från den 1 januari 2024. Vidare måste producenter vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation (”PRO”) per den 1 november 2023. SGÅ hänvisar till Näringslivets Producentansvar AB för hantering av ert framtida producentansvar.

SGÅ kommer att bedriva arbetet med förpackningsavgifter fram till avtalets upphörande den 31 december 2023 samt ombesörja rapportering till Naturvårdsverket i enlighet med Anslutningsavtalets bestämmelser.  Därefter kommer SGÅ att enbart fokusera på återvinningsprocessen och mottagande av insamlade glasförpackningar.

Registrera dig

Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska även registrera sig hos Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. När du registrerar dig hos Svensk Glasåtervinning sker per automatik en anmälan till Naturvårdsverket. Om du avregistrerar dig eller blir avregistrerad  hos Svensk Glasåtervinning måste du som producent och importör själv ombesörja avanmälan hos Naturvårdsverket.

Apply for membership

Translation only. In terms of legal interpretation the Swedish wording shall apply.

Based on the new regulations for collection of packaging waste Svensk Glasåtervinning AB (”SGÅ”) the Agreement is valid only until December 31, 2023. Paragraph 7.3 in the Association Agreement is not applicable.

According to the new regulation, SFS 2022:1274, the municipalities shall be responsible for the collection of glass packaging from 1 january 2024. Moreover, the producers has to be associated with one of Naturvårdsverkets (Swedish Environmental Agency) approved Producers Responsibility Organizations (”PRO”) as per 1 November 2023.

SGÅ will continue to be responible for packaging fee until the termination of the Agreement on 31 December 2023 and the reporting to Naturvårdsverket according to the Agreement. After that SGÅ will focus on the recycling process and receiving of collected glass packaging.

The application for membership is available in Swedish and English under the icon “Registrera dig här” above. Select language in the upper right corner.