☰ Meny

Registrera dig/Register

Avgifter för insamling och återvinning av glas ska enligt producentansvaret betalas av:

  • producenter av glasförpackningar
  • importörer av glasförpackningar eller varor förpackade i glas till Sverige

Om ditt företag tillhör någon av kategorierna ovan ska det vara registrerat hos Svensk Glasåtervinning. På det sättet visar företaget både marknaden och myndigheterna att man tagit sitt producentansvar och värnar miljön.

Registrera dig här

Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska även registrera sig hos Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. När du registrerar dig hos Svensk Glasåtervinning sker per automatik en anmälan till Naturvårdsverket. Om du avregistrerar dig eller blir avregistrerad  hos Svensk Glasåtervinning måste du som producent och importör själv ombesörja avanmälan hos Naturvårdsverket.

Apply for membership

The application for membership is available in Swedish and English under the icon “Registrera dig här” above. Select language in the upper right corner.