☰ Meny

Lämna deklaration

Producenter och importörer ska deklarera sina förpackningsmängder. Deklarationsunderlag finns tillgängligt från den 1:a i månaden efter avslutad deklarationsperiod.

Lämna din deklaration här

Deklarationen ska vara inskickad senast den 25:e. Vid utebliven deklaration skickas automatisk påminnelse den 5:e i påföljande månad.