☰ Meny

Märkning

Märkning för förpackningar är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt system. För mer information på FTI hemsida. Skyldighet att märka förpackningar varierar mellan länder. Det är därför bra att kontrollera detta för varje land där man är producent eller importör. För mer och aktuell information kan man kontakta Naturvårdsverket.