☰ Meny

Registrera dig/Register

Med anledning av ändrat regelverk avseende förpackningsinsamling så gäller för nyanslutna att avtalet gäller fram till 31 december 2023. Punkt 7.3 i Anslutningsavtalet är icke gällande. Efter den 1 januari 2024 får nyregistrering endast ske om det gäller redovisning av mängden glas satt på marknaden under 2023. Den möjigheten finns fram till 8 mars 2024, därefter stängs system ner för nyregistrering.

Registrera dig

Enligt den nya förordningen (SFS 2022:1274) ska producent eller importör vara ansluten till en av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation (PRO). Svensk Glasåtervinning (SGÅ) hänvisar till Näringslivets Producentansvar i Sverige AB (NPA) för hantering av ert framtida producentansvar från 1 januari 2024.

Vi på SGÅ vill tacka alla våra kunder för det samarbete vi haft under alla år. SGÅ startade sin verksamhet med producentansvar 1986 och 2023 är sista året vi driver producentansvarsfrågorna. Det blir en ny tid där bolaget kommer att fokusera på återvinningsprocessen av glasavfall till ny cirkulär råvara.

Apply for membership

Translation only. In terms of legal interpretation the Swedish wording shall apply.

Based on the new regulation for collection of packaging waste, the Association Agreement is only valid until December 31,2023. Paragraph in Association Agreement is not applicable. After January 1, 2024 new registration is only accepted for packaging volumes put on the Swedish market during 2023. The system for registration will be terminated on 8 March, 2024.

The new regulation stipulates that producers or importers has to be associated with one of Naturvårdsverkets (Swedish Environmental Agencies) approved Producers Responsibility Organisations (PRO).

We at Svensk Glasåtervinning AB (SGÅ) want to thank all of our customers for the co-operation over the years. SGÅ started it business to handle the producers responsibility for glass waste 1986 and 2023 is the end of it. It is a new era for us where the company will focus on the recycling process and to produce high-class circular glass cullets.