☰ Meny

Hushållsinsamling

Kommunerna är ansvariga för insamling av förpackningsavfall från hushållen, från verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens och som uppkommer på torg, i parker och på andra populära platser. När kommunen samlar in förpackningsglas ska det ske separat i färgat och ofärgat glas. Kommunerna ska från 2027 tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI).

Du som är insamlingsleverantör, privat entreprenör eller kommunal verksamhet, eller arbetar på en omlastningsstation, se gärna informationen om hantering av glasförpackningar (tömning, transport och mellanlagring) för att säkerställa en hög återvinning av cirkulär fullvärdig glasråvara. På hemsidan finns även vår kvalitetsguide.