☰ Meny

Kvalitetspolicy

Svensk Glasåtervinning ska:

  • bedriva verksamhet avseende insamling och förädling av förbrukade glasförpackningar i Sverige inom ramen för den s.k. producentansvarslag-stiftningen samt försäljning av återvunnet glas.
  • Ständigt sträva efter att uppfylla kundernas behov och förväntningar. Vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar med precision.
  • Vi ska ha effektiv kontroll över våra processer. Detta innebär att vi har en tydlig ansvarsfördelning och att vi mäter och styr mot uppsatta mål.
  • För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens ska alla medarbetare jobba med ständiga förbättringar i sitt arbete.
  • Kvalitet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Certificate of approval

Certificate of approval

EU-kommissionens direktiv No 1179/2012 reglerar när glas upphör att vara ett avfall och blir en ny råvara.

Ladda hem