☰ Meny

Miljöpolicy

Svensk Glasåtervinning ska:

  • Utföra miljömässig och hållbar återvinning av förpackningsglas.
  • Skydda miljön genom att förebygga och beakta miljöaspekterna vid såväl lagring, sortering som hantering av restprodukter.
  • Bedriva verksamheten så att ständiga förbättringar uppnås från miljösynpunkt.
  • Sträva efter engagemang och bred förankring av miljöfrågorna hos all personal och samarbetspartners.
  • Uppfylla alla bindande krav för yttre miljö

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

Ladda hem