☰ Meny

Styrelse och ägare

Styrelse

Bo Nilsson, Ardagh Glass Limmared AB
Kim Holmberg Hansen, Ardagh Glass Limmared AB
Edward Liepe, Dagligvaruleverantörerna, DLF
Henrik Julin, Dagligvaruleverantörerna, DLF
Anna de Geer, Sprit- & Vinleverantörsföreningen
Rolf Cassergren, Sprit- & Vinleverantörsföreningen
Dorothea Lüftner, Svensk Dagligvaruhandel
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Anna-Karin Fondberg, Sveriges Bryggerier
Erika Danckwardt-Lillieström, Sveriges Bryggerier

Styrelseordförande: Per Sandberg
Verkställande direktör: Magnus Andersson

Ägande

Svensk Glasåtervinning AB ägs gemensamt av sina uppdragsgivare:

Ardagh Glass Limmared AB
Dagligvaruleverantörerna, DLF
Sprit & Vinleverantörsföreningen
Svensk Dagligvaruhandel
Sveriges Bryggerier

Verksamheten finansieras dels med intäkter på försåld glasråvara, dels med förpackningsavgifter. Ingen utdelning sker till ägarna.