☰ Meny

Glasets historia

Tänk dig ett liv utan glas. Det är svårt.

Glas har tillverkats i flera tusen år och finns i dag ­överallt omkring oss. När du ser ut genom ett fönster, ­tänder en ­lampa, tar på dig ­glasögon, dricker ett glas vatten eller öppnar en syltburk eller en flaska vin.

Även om allt glas delar många egenskaper är det också saker som ­skiljer ­olika typer av glas åt. De ­vanligaste glasen, som flaskor och fönster, görs av ­råvarorna soda, kalk och sand. Därutöver finns det en mängd andra sorters glas som har olika egenskaper beroende på glassammansättning, tillverkningssätt och ­användningsområde.

Förhistorien

Glas kan uppstå naturligt genom att sand förglasas till exempel vid ­blixtnedslag. Därför är det svårt att säga exakt hur gammalt glas är som material. Vi vet att de äldsta ­tillverkade föremålen i rent glas är cirka 9 000 år gamla. Vi vet också att det fanns en betydande ­glasproduktion i bland annat Egypten och Mesopotamien redan för drygt 3 000 år sedan.

Antiken

Under romarrikets storhetstid för cirka 2 000 år sedan började kunskapen om att blåsa och slipa glas sprida sig. Romarna startade ­glashyttor i bland annat ­nuvarande Tyskland, ­Frankrike och Spanien. Därifrån spreds glasföremål över Europa, till och med så långt norrut som till Sverige. Enstaka romerska glasbägare kan ha kommit hit så tidigt som ­under de första århundradena efter Kristus.

Tidig medeltid

Efter romarrikets sönderfall bromsades utvecklingen av glastillverkning. Många hyttor försvann och ­kvaliteten försämrades. Kunskapen hölls ändå vid liv av ­klostren. Först senare under medeltiden uppstod en ny blomstringstid. På 1300-talet lyckades man till exempel framställa ­genomskinligt och ofärgat glas i Venedig. Den italienska staden var ett tidigt europeiskt centrum för glastillverkningen med ­hantverkare från nuvarande Turkiet och Syrien.

1500-talet

I slutet av 1500-talet startades de första glashyttorna i Sverige, på ­initiativ av ­Gustav Vasa. Arbetskraften hämtades från kontinenten. Uppdraget var i första hand att tillverka dricksglas för hovet, men också olika typer av förpackningsglas och fönsterglas. Hovet hade börjat ­använda dricksglas vid särskilda ­tillfällen och vanan att krossa glaset när det var urdrucket gav tillverkningen en skjuts.

 

sga-30-historia

1600 – 1700-talet

Den tidiga glastillverkningen i Sverige var koncentrerad till ­Mälardalen. ­Under 1600- och 1700-talen startades de första glashyttorna i ­Småland. Glas var ­fortfarande en lyxprodukt som främst riktades till adeln och de högsta samhällsklasserna. Under 1600-talet började man i ­Sverige ­kunna ­framställa ­klarglas, så kallad Venetiansk kristall. Under ­frihetstiden i slutet av den här ­perioden började glasanvändningen ­spridas till fler grupper i samhället.

1800-talet

Under 1800-talet fick den moderna industrialismen sitt genombrott. ­Användningen av glas började sprida sig på allvar till alla samhälls­klasser ­och från att ha varit en lyxprodukt blev glaset alltmer en ­dagligvara. Tillverkningen specialiserades och koncentrerades till ­Småland, vilket gav upphov till uttrycket ”Glasriket”.

1900-talet

Under första halvan av 1900-talet fortsatte glastillverkningen och glas­­­använd­ningen att växa. Sedan dess har omdaningarna för ­svenska glasbruk varit många med ny teknik, ­strukturrationaliseringar och specialisering. I dag är svensk glasindustri känd i världen för ­innovationer inom både teknik och design.