☰ Meny

Glasåtervinningens historia

Framgångsresa som fortsätter

Materialet glas har funnits i ungefär 9000 år och redan 100 år f. Kr. kom tillverkningen av glas i modern mening igång. Inte heller återvinning av glas är något nytt. På 1870-talet började glasbruken köpa tillbaka kasserat glas från bryggerierna för användning som råvara vid tillverkning av nya glasflaskor. I dag är Sverige och Svensk Glasåtervinning bäst i världen på att samla in och återvinna glas.

Under 1960-talet blir engångsförpackningar av glas allt vanligare.

Under 1970-talet inleds försök med återvinning i dagens mening, det vill säga att konsumenterna själva lämnar sitt förbrukade glas till återvinning.

Under 1980-talet tar glasinsamlingen fart på allvar. Utvecklingen hänger samman med att allt fler kommuner börjar bränna sina hushållssopor. Glas orsakar slaggbildning vid förbränningen och är därigenom inte önskvärt i soporna. Göteborgs kommun lanserade i början av 1980-talet så kallade igloo-behållare för glasinsamling. PLM-ägda Hammars Glasbruk tar redan nu emot insamlat glas för användning som råvara vid tillverkning av nya glasförpackningar.

1986 grundas Svensk Glasåtervinning med verksamhet på glasbrukets industriområde i Hammar. Ägare var inledningsvis PLM, Returpack och Svenska Kommunförbundet.

1987 tog Svensk Glasåtervinning den första rensanläggningen i drift. Anläggningen innebar en förbättring av hanteringen, men ännu skedde en stor del av arbetet manuellt. Jämfört med dagens teknik var det en mycket primitiv anläggning.

1991 införs en förpackningsavgift för att delfinansiera verksamheten. Denna avgift blev en början till de förpackningsavgifter som glasproducenterna och importörerna betalar idag. Samma år övergår Svensk Glasåtervinning till att ägas av producenterna.

1992 koncentrerar PLM glastillverkningen till Limmared. Svensk Glasåtervinnings verksamhet drivs vidare i Hammar – ett strategiskt geografiskt läge nära landets stora befolkningscentrum.

1994 stiftas lagen om producentansvar för insamling och återvinning av uttjänta förpackningar. Lagen innebär bland annat att den som tillverkar förpackningar av glas eller importerar tomma eller fyllda glasförpackningar har skyldighet att samla in och återvinna glaset på ett miljömässigt godtagbart sätt. Svensk Glasåtervinning får uppdrag att inrätta ett landsomfattande insamlingssystem för glasförpackningar.

2024 kommunalt insamlingsansvar för förpackningar införs. Svensk Glasåtervinning avvecklar det landsomfattande insamlingssystemet för glasförpackningar. Verksamheten fokuserar framledes på att ta emot insamlade glasföpackningar, återvinningsprocessen, kvalitetsstyrning  och avyttring av en attraktiv sekundär råvara till glasindustrin.