☰ Meny

Vanliga frågor kring glasåtervinning

Varför ska vi ta hand om glas?

För att minska sopberget, ta vara på glasmaterialet och spara på både råvaror och energi. Glas är mycket lämpligt för återvinning, eftersom ett kilo krossglas blir ett kilo nytt glas med oförändrad kvalitet.

Är det miljömässigt försvarbart att återvinna glas med tanke på alla transporter?

Ja, även nya råvaror ska transporteras och samtliga av dessa måste dessutom importeras. När vi återvinner glas sparar vi naturtillgångar i både form av råvaror och energi.

Måste glaset vara helt för att återvinnas?

Nej, men återvinningsprocessen underlättas om glasförpackningarna är så hela som möjligt. Ju helare glas, desto lättare är det att upptäcka föroreningar och främmande material i sorteringen.

Hur många gånger kan en glasförpackning återvinnas?

Hur många gånger som helst!

Kan allt insamlat glas verkligen återanvändas?

Ja, allt glas återanvänds och allt glas som är rent från föroreningar finns det idag efterfrågan på.

Vad händer med metallock och kapsyler som sitter kvar på burkar och flaskor?

Lock och kapsyler som sitter på förpackningen klarar vi normalt av att rensa bort i vår rensningsanläggning, men vår hantering förenklas om du själv lämnar dem i plast- eller metallinsamlingen.

Varför bör jag inte slänga i glödlampor i insamlingsbehållare?

Glödlampor innehåller tungmetaller. I traditionella glödlampor finns bly och i lågenergilampor kvicksilver. Glödlampor ska lämnas till elektronikåtervinning.

Kan man slänga porslin?

Nej, porslin, keramik och så kallad glaskeramik får inte slängas i glasinsamlingen. Dessa material är svåra att skilja ut vid rensningen och smälter inte vid normal glassmältning. Rester av porslin, keramik och grus kan orsaka stora problem vid framförallt nytillverkning av förpackningsglas.

Får man lämna allt glas i insamlingsbehållarna?

Nej, endast förpackningar av glas – det vill säga flaskor och burkar. Förpackningsglas är fritt från miljöfarliga ämnen, medan till exempel kristallglas innehåller bly.

Blandas färgerna vid transport?

Nej, lastbilar som används för glastransporter har ett fackindelat flak som separerar färgat och ofärgat glas. Färgsorteringen hänger med genom hela återvinningskedjan.

Har du en fråga?

Då är du välkommen att skicka ett mejl till info@glasatervinning.se, så svarar vi på din fråga. Om din fråga är av allmänt intresse lägger vi ut den här på sidan. Tack för att du vill hjälpa oss att bli ännu bättre.